A kör honlapja

Art.Pagony

Kedves Olvasóink, akik megtisztel- nek bennünket, hogy mostantól már nem csupán honlapunk, de blogunk olvasói, nyomkövetői is lesznek!

Szeretettel köszöntjük s vitára, be- szélgetésre várjuk Önöket, hiszen a blog, ha jól sejtjük, interaktív műfaj, hogy e "modernségében" immár nem kevéssé elcsépelt, jelentésvál- ságban szenvedő kifejezéssel éljek. Mi, ahogy ezt, kedves Olvasónk, láthatja honlapunk tartalmait kö- vetve, a szakmai-tudományos kö- zelítések, tájékozódások és be- szédmódok hívei vagyunk: ez tartja össze, ez a törekvés, önképzőkö- rünket immár hetedik esztendeje.

Terveink szerint tehát beszélgetni, beszélni, kérdés-feleletben gon- dolkodni fogunk e lapokon, s tesz- szük ezt nyilvánosan, az Önök hoz- zászólásait is várva -- ugyanakkor csakis tárgyszerűen: heti temati- kánkhoz, választott szakterülete- inkhez kapcsolódva, órai anyaga- inkat mind szélesebb körben bőví- tendő.

Erre a kalandos útra hívnánk Önt is, kedves Olvasó -- s most már: Írótárs, hétről hétre!


Cserjés Katalin, a Kör vezetője
SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék oktatója

Címkék

2018. november 23. péntek

2018.11.26. 22:38 muvtkorhmv

    Németh Katink jóvoltából ma sok zenét hallgattunk (Purcell), sok Vermeer-képet néztünk, kinagyított részletek sorát vehettük birtokba ebből a csendes, különös, zárt és (látszólag) egyszerű világból, melyről – most már látni az olvasmányok alapján – a szakírók azt állítják, hogy Rembrandt után…

Szólj hozzá!

2018. november 16. péntek

2018.11.17. 10:20 muvtkorhmv

    Elkezdtük ma Vermeert! Régóta várunk e pillanatra: egy kevéssé ismert, nagy és általunk is nagyra tartott, különleges, szűk, s mégis igen tág világú festő, akivel – elhatároztuk – mostantól legalább egy hónapig fogunk foglalkozni. Ő lesz ennek az évadunknak a főhőse, mint volt tavaly…

Szólj hozzá!

2018. november 7. szerda

2018.11.10. 10:10 muvtkorhmv

      Ismét egy igazán izgalmas témából hallottunk egy igazán izgalmas tanulmányt, beszámolót: Ancikánk beszélt nekünk a híres tájfestő, a barokk Ruisdael képi és szimbolikus világáról. Középpontban a festő egyik szélmalom-képe (A windmilli szélmalom, 1670) állott, a téma pedig átfogó,…

Szólj hozzá!

2018. október 26. péntek

2018.11.10. 10:08 muvtkorhmv

    Ma kiállítás-megnyitón is voltunk Zsuzsink kalauzolásával és vendégeként szeretett otthonunkban, a könyvtárban: a Tájak-Korok csoportosulás kedvtelve készített, vegyes alkotásait láthattuk. Legfőként a fotók tetszettek, illetve magának Zsuzsinknak jól ismert, szeretett grafikái. Utána viszont,…

Szólj hozzá!