A kör honlapja

Art.Pagony

Kedves Olvasóink, akik megtisztel- nek bennünket, hogy mostantól már nem csupán honlapunk, de blogunk olvasói, nyomkövetői is lesznek!

Szeretettel köszöntjük s vitára, be- szélgetésre várjuk Önöket, hiszen a blog, ha jól sejtjük, interaktív műfaj, hogy e "modernségében" immár nem kevéssé elcsépelt, jelentésvál- ságban szenvedő kifejezéssel éljek. Mi, ahogy ezt, kedves Olvasónk, láthatja honlapunk tartalmait kö- vetve, a szakmai-tudományos kö- zelítések, tájékozódások és be- szédmódok hívei vagyunk: ez tartja össze, ez a törekvés, önképzőkö- rünket immár hetedik esztendeje.

Terveink szerint tehát beszélgetni, beszélni, kérdés-feleletben gon- dolkodni fogunk e lapokon, s tesz- szük ezt nyilvánosan, az Önök hoz- zászólásait is várva -- ugyanakkor csakis tárgyszerűen: heti temati- kánkhoz, választott szakterülete- inkhez kapcsolódva, órai anyaga- inkat mind szélesebb körben bőví- tendő.

Erre a kalandos útra hívnánk Önt is, kedves Olvasó -- s most már: Írótárs, hétről hétre!


Cserjés Katalin, a Kör vezetője
SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék oktatója

Címkék

2018. szeptember 28. péntek

2018.09.28. 21:33 muvtkorhmv

    Barokkal folytattuk, vagy klasszicizmussal? Ki a megmondhatója? Poussin francia festő itáliai képeit látva, a kérdés nyitva maradt számunkra: izgalmas, átmeneti világ… Bagi Máriánk irodalomelméleti érdekességekkel is szolgáló (pl.: a „fenséges” megjelenítése a művészetben), nagy…

Szólj hozzá!

2018. szeptember 18. kedd

2018.09.19. 09:34 muvtkorhmv

      Zsuzsink ma ért végére az egy-nyári építészeti oktatásnak: a tét ez alkalommal a klasszicizmus építészete volt, továbbá az irányzat kapcsolata a neoklasszicizmussal, akadémizmussal, az előtte járó barokkal s az utána következő romantikával. (Szóba került a rokokó, a biedermeier, a mór…

Szólj hozzá!

2018. szeptember 14. péntek

2018.09.14. 22:37 muvtkorhmv

    Ismét a barokk, és ismét Piroskánk prezentációja, méghozzá egy rejtelmes, alig ismert francia mesterről, a natura mortá-iról, illetve bibliai tárgyú képeiről jegyzett Lubin Bauginről, akinek négy egészen különleges, modern, szimbólumokkal és halál-jelképekkel teli csendéletét csodálhattuk meg,…

Szólj hozzá!

2018. szeptember 7. péntek

2018.09.07. 22:44 muvtkorhmv

      Itt van az Ősz, itt van újra, s szép, mint mindig énnekem… ez a jószerével csacska verssor villant a blog-szerző eszébe a mai foglalkozást bevésve, ámde: Csoportunk ma még NEM búcsúzott a nyártól. Vagyis még nyári műszakban volt, azaz holmi extrákat hallgathatott – nézhetett. Esetünkben…

Szólj hozzá!