A kör honlapja

Art.Pagony

Kedves Olvasóink, akik megtisztel- nek bennünket, hogy mostantól már nem csupán honlapunk, de blogunk olvasói, nyomkövetői is lesznek!

Szeretettel köszöntjük s vitára, be- szélgetésre várjuk Önöket, hiszen a blog, ha jól sejtjük, interaktív műfaj, hogy e "modernségében" immár nem kevéssé elcsépelt, jelentésvál- ságban szenvedő kifejezéssel éljek. Mi, ahogy ezt, kedves Olvasónk, láthatja honlapunk tartalmait kö- vetve, a szakmai-tudományos kö- zelítések, tájékozódások és be- szédmódok hívei vagyunk: ez tartja össze, ez a törekvés, önképzőkö- rünket immár hetedik esztendeje.

Terveink szerint tehát beszélgetni, beszélni, kérdés-feleletben gon- dolkodni fogunk e lapokon, s tesz- szük ezt nyilvánosan, az Önök hoz- zászólásait is várva -- ugyanakkor csakis tárgyszerűen: heti temati- kánkhoz, választott szakterülete- inkhez kapcsolódva, órai anyaga- inkat mind szélesebb körben bőví- tendő.

Erre a kalandos útra hívnánk Önt is, kedves Olvasó -- s most már: Írótárs, hétről hétre!


Cserjés Katalin, a Kör vezetője
SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék oktatója

Címkék

2019. október 8. kedd

2019.10.08. 20:54 muvtkorhmv

     Bizonyos okokból, csak sebtében…. Az elmúlt alkalom csúcsteljesítménye ma kiegészült Máriánk előadásának folytatásával: ha lehet valami még jobb, ez az volt. Nem a túldicsérés szándéka vezeti a tollforgatót, hanem annak örömteli belátása, hogy a Csoport tagjai közül nem egyen képesek…

Szólj hozzá!

2019. október 4. péntek

2019.10.05. 22:54 muvtkorhmv

    Csak kedves Csoportomnak, s nem önhittségből írom (s ama ritka pillanatok ezek, amikor E/1-ben). A legutóbbi órák előadásai (Ormos Zsuzsink Rembrandt grafikus művei, rézkarcai-hidegtűi-metszetei és ma Máriánk Rubens contra Rembrandt nagyívű, párhuzamos előadása: áttekintése, összevetése,…

Szólj hozzá!