A kör honlapja

Art.Pagony

Kedves Olvasóink, akik megtisztel- nek bennünket, hogy mostantól már nem csupán honlapunk, de blogunk olvasói, nyomkövetői is lesznek!

Szeretettel köszöntjük s vitára, be- szélgetésre várjuk Önöket, hiszen a blog, ha jól sejtjük, interaktív műfaj, hogy e "modernségében" immár nem kevéssé elcsépelt, jelentésvál- ságban szenvedő kifejezéssel éljek. Mi, ahogy ezt, kedves Olvasónk, láthatja honlapunk tartalmait kö- vetve, a szakmai-tudományos kö- zelítések, tájékozódások és be- szédmódok hívei vagyunk: ez tartja össze, ez a törekvés, önképzőkö- rünket immár hetedik esztendeje.

Terveink szerint tehát beszélgetni, beszélni, kérdés-feleletben gon- dolkodni fogunk e lapokon, s tesz- szük ezt nyilvánosan, az Önök hoz- zászólásait is várva -- ugyanakkor csakis tárgyszerűen: heti temati- kánkhoz, választott szakterülete- inkhez kapcsolódva, órai anyaga- inkat mind szélesebb körben bőví- tendő.

Erre a kalandos útra hívnánk Önt is, kedves Olvasó -- s most már: Írótárs, hétről hétre!


Cserjés Katalin, a Kör vezetője
SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék oktatója

Címkék

2019. január 25. péntek

2019.01.27. 18:24 muvtkorhmv

      Végre ismét hallhattuk Ormos Zsuzsink avatott hangját, s nem akármilyen tárgyról, ellenben Vermeer Van Delft ürügyén a holland kartográfiáról: térképészet és festészet/grafika viszonyáról s a Vermeer festményein megjelenő térképekről. Fogarassy Miklós sugárzóan szép, elképzeltető szavait…

Szólj hozzá!

2019. január 15. kedd

2019.01.17. 17:28 muvtkorhmv

      Ismét Vermeerrel foglalkoztunk a mai órán, nehéz megválni tőle, hisz annyian tették le voksukat, döntő szavaikat e festőóriás mellett – nem győzzük olvasni; nem győzzük véleményeiket egymással szembesíteni. Kedvenc olvasmányaink most: Tolnay Károly, Fogarassy Miklós, és az újabbak közül…

Szólj hozzá!

2019. január 11. péntek

2019.01.14. 15:31 muvtkorhmv

      Ismét Vermeer volt a tét a mostani alkalmon mint ennek az évadnak fő témája, középpontban A festőművészet című kép (végül, a szakirodalomtól meggyőzetve, e címnél kötöttünk ki a sok forgalomban lévő közül). Fogarassy Miklós irodalomtörténész, könyvtáros, kutató gondolatmeneteit követve,…

Szólj hozzá!

2019. január 4. péntek

2019.01.06. 11:12 muvtkorhmv

    Hideg és sötétre hajló idő van odakint: így kedveskedik nekünk az új, 2019. év, de mi, Pagonyisták nem hagyjuk magunkat… Ma is Vermeer; még mindig Vermeer… Editkénket hallgattuk s láttuk, izgalmas témájával, kép-kereséseivel: Vermeer és kelméi, szőttesei, szőnyegei, kendői, terítői, selymei –…

Szólj hozzá!