A kör honlapja

Art.Pagony

Kedves Olvasóink, akik megtisztel- nek bennünket, hogy mostantól már nem csupán honlapunk, de blogunk olvasói, nyomkövetői is lesznek!

Szeretettel köszöntjük s vitára, be- szélgetésre várjuk Önöket, hiszen a blog, ha jól sejtjük, interaktív műfaj, hogy e "modernségében" immár nem kevéssé elcsépelt, jelentésvál- ságban szenvedő kifejezéssel éljek. Mi, ahogy ezt, kedves Olvasónk, láthatja honlapunk tartalmait kö- vetve, a szakmai-tudományos kö- zelítések, tájékozódások és be- szédmódok hívei vagyunk: ez tartja össze, ez a törekvés, önképzőkö- rünket immár hetedik esztendeje.

Terveink szerint tehát beszélgetni, beszélni, kérdés-feleletben gon- dolkodni fogunk e lapokon, s tesz- szük ezt nyilvánosan, az Önök hoz- zászólásait is várva -- ugyanakkor csakis tárgyszerűen: heti temati- kánkhoz, választott szakterülete- inkhez kapcsolódva, órai anyaga- inkat mind szélesebb körben bőví- tendő.

Erre a kalandos útra hívnánk Önt is, kedves Olvasó -- s most már: Írótárs, hétről hétre!


Cserjés Katalin, a Kör vezetője
SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék oktatója

Címkék

2019. február 22. péntek

2019.02.23. 17:11 muvtkorhmv

        Még főbb próba volt ma, mint a múlt héten, s még mindig van egy hetünk a legfőbbre – sziporkázni fogunk… Esetleg besülünk mégis, izgatott hangzavar és termékeny rendetlenség, mondanivalócsere uralta a mai órát is – csak semmi állóvíz!! A Pagony évről évre változik: a legutóbbi két évben…

Szólj hozzá!

2019. február 15. péntek

2019.02.16. 22:51 muvtkorhmv

      A mai nap ismét szépen sikerült (mikor nem sikerülnek szépen a mi péntek délutánjaink?), de megint csak keveset árulhatunk el a dolgok lefolyásáról, hiszen a Nyílt Foglalkozás napja vészesen (örömtelien!) közeledik, s nem szivároghat ki semmilyen titok… Annyit mondhatunk csak, hogy ma kissé…

Szólj hozzá!

2019. február 8. péntek

2019.02.16. 22:49 muvtkorhmv

    Péntek ugyan, de délelőtt. Oktatót mélyen a hó alá söprő egyéb teendők miatt történt a módosítás. Ámde készülődésünkkel a 2019-es Nyílt Foglalkozásra – szépen haladtunk így is. Beosztottuk az átismétlendő, átdolgozandó kiselőadásokat, s megkezdtük a végighallgatásukat – valamennyiünk…

Szólj hozzá!

2019. február 1. péntek

2019.02.16. 22:48 muvtkorhmv

      Ismét Zsuzsinkat hallgattuk a mai alkalommal, hiszen legutóbb nem fejeztük be a térképészet és Vermeer festészetének kapcsolatát, ha hosszan hallgattuk is Tagtársunkat A festőművészet hátterében lévő óriás térképről Fogarasy Miklós és Svetlena Alpers eltérő szemléletű munkái alapján. Nagyon…

Szólj hozzá!