A kör honlapja

Art.Pagony

Kedves Olvasóink, akik megtisztel- nek bennünket, hogy mostantól már nem csupán honlapunk, de blogunk olvasói, nyomkövetői is lesznek!

Szeretettel köszöntjük s vitára, be- szélgetésre várjuk Önöket, hiszen a blog, ha jól sejtjük, interaktív műfaj, hogy e "modernségében" immár nem kevéssé elcsépelt, jelentésvál- ságban szenvedő kifejezéssel éljek. Mi, ahogy ezt, kedves Olvasónk, láthatja honlapunk tartalmait kö- vetve, a szakmai-tudományos kö- zelítések, tájékozódások és be- szédmódok hívei vagyunk: ez tartja össze, ez a törekvés, önképzőkö- rünket immár hetedik esztendeje.

Terveink szerint tehát beszélgetni, beszélni, kérdés-feleletben gon- dolkodni fogunk e lapokon, s tesz- szük ezt nyilvánosan, az Önök hoz- zászólásait is várva -- ugyanakkor csakis tárgyszerűen: heti temati- kánkhoz, választott szakterülete- inkhez kapcsolódva, órai anyaga- inkat mind szélesebb körben bőví- tendő.

Erre a kalandos útra hívnánk Önt is, kedves Olvasó -- s most már: Írótárs, hétről hétre!


Cserjés Katalin, a Kör vezetője
SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék oktatója

Címkék

2019. március 29. péntek

2019.03.30. 08:09 muvtkorhmv

    Hazajöttek a „Hatok” Rómából, s ma az Ő élménybeszámolójukat hallgattuk. Képeik alapján – mindent láttak az Örök Városban, amit látni érdemes, s a legszemélyesebb módon, séták, beszélgetések, üldögélések, sok nevetés közben. Lehet, képeik halványabbak voltak a szokott internetes vetítések…

Szólj hozzá!

2019. március 22. péntek

2019.03.25. 17:35 muvtkorhmv

    Csoportunk bátrabbik, nagykalandú szelete ma éjjel tér meg római útjáról: jövő péntekre várjuk beszámolójukat, fotóikat! Mi, a szerényebb kapacitásúak idehaza gyülekeztünk szokott helyünkön, szokott időpontunkban, és még mindegyre Rembrandtunk előkészítésén fáradozva, s ismét Spissák Lajos…

Szólj hozzá!

2019. március 13. szerda

2019.03.15. 08:59 muvtkorhmv

    Szép Nemzeti Ünnepünk okán-jogán a péntek foglalttá vált, így szerdán találkoztunk a Pagonnyal, hogy legalábbis bevezessük, felvezessük jövő esztendei nagy témánkat: Rembrandtot. Aki is király a művészek nagy birodalmában. Király, akár Michelangelo, Leonardo vagy Dürer… (A felsoroltak…

Szólj hozzá!

2019. március 8. péntek

2019.03.10. 08:14 muvtkorhmv

    Szent a béke, és nagy az öröm, büszkeség kis (nagy!) Csoportunkban: a Pagony mehet az egyetemi előkészítő szemináriumra, de legalábbis a nulladik évfolyamra, de a bátor hősöknek járó továbbképzésre és azt követő pihenésre is, mert szépen, méltóképpen abszolválta az ez évi Nyílt Napot.…

Szólj hozzá!

2019. március 1. péntek

2019.03.10. 08:13 muvtkorhmv

    Csak néhány nap választ el a Nyílttól, és ma bizony megküzdöttünk a főpróbán önmagunkkal s az idővel… De nem volt-e ez mindig is így? Csakhogy mostanra változott, igényesebb, nagyobb tudású, árnyaltabb kifejezésmódú, cizelláltabb gondolkodású lett a Csoport: súlyosabbak az előadások is,…

Szólj hozzá!