A kör honlapja

Art.Pagony

Kedves Olvasóink, akik megtisztel- nek bennünket, hogy mostantól már nem csupán honlapunk, de blogunk olvasói, nyomkövetői is lesznek!

Szeretettel köszöntjük s vitára, be- szélgetésre várjuk Önöket, hiszen a blog, ha jól sejtjük, interaktív műfaj, hogy e "modernségében" immár nem kevéssé elcsépelt, jelentésvál- ságban szenvedő kifejezéssel éljek. Mi, ahogy ezt, kedves Olvasónk, láthatja honlapunk tartalmait kö- vetve, a szakmai-tudományos kö- zelítések, tájékozódások és be- szédmódok hívei vagyunk: ez tartja össze, ez a törekvés, önképzőkö- rünket immár hetedik esztendeje.

Terveink szerint tehát beszélgetni, beszélni, kérdés-feleletben gon- dolkodni fogunk e lapokon, s tesz- szük ezt nyilvánosan, az Önök hoz- zászólásait is várva -- ugyanakkor csakis tárgyszerűen: heti temati- kánkhoz, választott szakterülete- inkhez kapcsolódva, órai anyaga- inkat mind szélesebb körben bőví- tendő.

Erre a kalandos útra hívnánk Önt is, kedves Olvasó -- s most már: Írótárs, hétről hétre!


Cserjés Katalin, a Kör vezetője
SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék oktatója

Címkék

2019. április 17. szerda

2019.04.18. 08:27 muvtkorhmv

    Szerdai, bepótló nap, Húsvét előtt, nagyszerű, oldott hangulat. Mondhatni: csipogott a Csoport. Ámde nem akármin, hanem a Szalmus-Editke kettősében továbbított, Ormos Zsuzsink és Bodránk közvetítette Riegersburg sasfészkén a messze levegőben, a grazi úton. Na, ide szeretne kis Csoportunk…

Szólj hozzá!

2019. április 12. péntek

2019.04.14. 06:21 muvtkorhmv

  E borúsba forduló április pénteken a kirándulásra készült a Pagony… Graz csodaszép, Mura-parti városáról egy órán át, nagy alapossággal Antóniánk számolt be, plasztikusan elénk tárva e klasszikusan szép, sok régi városrészt, patinás részletet, de meghökkentően sok újat, változatosat is tartalmazó…

Szólj hozzá!

2019. április 5. péntek

2019.04.06. 09:03 muvtkorhmv

  Hamarosan indul a másik Pagony-csapat a Dunántúlra, a határra, majd Grazba, s mindehhez most, Zsuzsinktól, a keszthelyi Festetics-kastélyról és Zalaegerszegről hallgattunk a szokott módon tartalmas, szívvidító, sok-sok adattal szolgáló kiselőadást. Zsuzsi mindenről mindent tud, és mi ámulva…

Szólj hozzá!