A kör honlapja

Art.Pagony

Kedves Olvasóink, akik megtisztel- nek bennünket, hogy mostantól már nem csupán honlapunk, de blogunk olvasói, nyomkövetői is lesznek!

Szeretettel köszöntjük s vitára, be- szélgetésre várjuk Önöket, hiszen a blog, ha jól sejtjük, interaktív műfaj, hogy e "modernségében" immár nem kevéssé elcsépelt, jelentésvál- ságban szenvedő kifejezéssel éljek. Mi, ahogy ezt, kedves Olvasónk, láthatja honlapunk tartalmait kö- vetve, a szakmai-tudományos kö- zelítések, tájékozódások és be- szédmódok hívei vagyunk: ez tartja össze, ez a törekvés, önképzőkö- rünket immár hetedik esztendeje.

Terveink szerint tehát beszélgetni, beszélni, kérdés-feleletben gon- dolkodni fogunk e lapokon, s tesz- szük ezt nyilvánosan, az Önök hoz- zászólásait is várva -- ugyanakkor csakis tárgyszerűen: heti temati- kánkhoz, választott szakterülete- inkhez kapcsolódva, órai anyaga- inkat mind szélesebb körben bőví- tendő.

Erre a kalandos útra hívnánk Önt is, kedves Olvasó -- s most már: Írótárs, hétről hétre!


Cserjés Katalin, a Kör vezetője
SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék oktatója

Címkék

209. május 24. péntek

2019.05.31. 11:08 muvtkorhmv

    Ha még nem is a Rembrandt-ciklust megíró Bródy Sándorról, de Rembrandtról azért beszélgettünk, beszéltünk, vetítettünk e heti óránkon. Részben Piroskánk Holland Aranykorának képeit szemléltük meg végig, a többszöri ismétlés által egyre jobban elmerülve, elmélyülve Rembrandt világában; de…

Szólj hozzá!

2019. május 17. péntek

2019.05.22. 17:12 muvtkorhmv

      Németh Katink ma Rembrandt felé vezetett bennünket. Először alaposabban megtekintettük a Medeia-karcot: Katink láthatóvá tette a parányi műremek több fontos, eleddig homályban bolygó részletét, s így a lap „erős kép”-jellege még csak kidomborodott! Ezután a festői mikroklíma követése, a…

Szólj hozzá!

2019. május 10. péntek,

2019.05.10. 21:48 muvtkorhmv

    Szeretett Csoportunk egy része máma „barangolt” a vásárhelyi Barangolókkal, Ormos Zsuzsinkkal, de épp elegen maradtunk ahhoz, hogy a Közösségi Héten vendégül láthassunk néhány kedves helybéli érdeklődőt. A „műsor”, melyet számukra Bagi Marikával és Rozgonyi Piroskával összeállítottunk, úgy…

Szólj hozzá!

2019. május 3. péntek,

2019.05.05. 20:18 muvtkorhmv

      E szép május eleji napon visszaemlékeztünk nagyszerű nyugat-magyarországi és ausztriai kirándulásunkra, és megosztottuk emlékeinket itthonmaradott Csoporttársainkkal, mégpedig Szalma Jutkánk friss fotó-galériája és közös (némileg kaotikus, de informatív) mesélés által. Lenyűgöztük…

Szólj hozzá!