A kör honlapja

Art.Pagony

Kedves Olvasóink, akik megtisztel- nek bennünket, hogy mostantól már nem csupán honlapunk, de blogunk olvasói, nyomkövetői is lesznek!

Szeretettel köszöntjük s vitára, be- szélgetésre várjuk Önöket, hiszen a blog, ha jól sejtjük, interaktív műfaj, hogy e "modernségében" immár nem kevéssé elcsépelt, jelentésvál- ságban szenvedő kifejezéssel éljek. Mi, ahogy ezt, kedves Olvasónk, láthatja honlapunk tartalmait kö- vetve, a szakmai-tudományos kö- zelítések, tájékozódások és be- szédmódok hívei vagyunk: ez tartja össze, ez a törekvés, önképzőkö- rünket immár hetedik esztendeje.

Terveink szerint tehát beszélgetni, beszélni, kérdés-feleletben gon- dolkodni fogunk e lapokon, s tesz- szük ezt nyilvánosan, az Önök hoz- zászólásait is várva -- ugyanakkor csakis tárgyszerűen: heti temati- kánkhoz, választott szakterülete- inkhez kapcsolódva, órai anyaga- inkat mind szélesebb körben bőví- tendő.

Erre a kalandos útra hívnánk Önt is, kedves Olvasó -- s most már: Írótárs, hétről hétre!


Cserjés Katalin, a Kör vezetője
SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék oktatója

Címkék

2019. június 28. péntek

2019.06.28. 17:07 muvtkorhmv

    Ahogyan vártuk és reméltük is, Ormos Zsuzsink egy frenetikus Rembrandt-önarcképek előadással lepett meg bennünket ma. Az előadó felhasználta a nagy magyar Rembrandt-kutató, Rényi András egyik nyilvános előadását, melyet majd mi is igyekszünk meghallgatni, a Csoporttal együtt. Egymástól igen…

Szólj hozzá!

2019. június 18. kedd

2019.06.28. 17:06 muvtkorhmv

    Érettségi elnöki elfoglaltságok miatt a Pagony e héten kedden találkozott, s immár a „nyári időszámítás” szerint, délelőtt. Szlávikné Irénke folytatta Rembrandt-beszámolóját, s most már a művészpálya második szakaszát fedezte fel a Csoport előtt, beszélve Saskiáról, Hendrikjéről, a…

Szólj hozzá!

2019.június 14. péntek

2019.06.15. 08:45 muvtkorhmv

      Szlávik Irénke alapos, körültekintő előadása és gazdag ppt-je kalauzolt ma bennünket erős részletességgel a Rembrandt-életrajz útvesztőiben. Egy molnár 8. gyermeke! Sosem lépte át Hollandia határait. Ki tudja, milyen mélyvilági vonzalom kötötte oly sok szállal a zsidó, szefárd, marannus…

Szólj hozzá!

2019. június 7. péntek

2019.06.08. 11:28 muvtkorhmv

    Valóban lenyűgöző előadást hallhattunk tegnap Amszterdamról Szalma Jutkánk bemutatásában, vetítésével. Eltöpreng az ember, hová messziségbe jutott a 14 esztendő alatt Pagonyunk, hogy efféle bemutatók, részletes keresések, aprólékos, mindenre kiterjedő s választ megkísérlő (vagy a válasz --…

Szólj hozzá!

2019. május 31. péntek

2019.06.02. 20:20 muvtkorhmv

      Gézánknak köszönhetően, ma megleltük Rembrandt magyar alteregóját, s nem a barokk idejéből, hanem a Boldogult Békeidők századfordulójából. Bródy Sándorra kell gondolnunk, akit a nagy festő személyes okokból, vélt vagy valós élethasonlóságok okán foglalkoztatott, s egy novellaciklusban…

Szólj hozzá!