A kör honlapja

Art.Pagony

Kedves Olvasóink, akik megtisztel- nek bennünket, hogy mostantól már nem csupán honlapunk, de blogunk olvasói, nyomkövetői is lesznek!

Szeretettel köszöntjük s vitára, be- szélgetésre várjuk Önöket, hiszen a blog, ha jól sejtjük, interaktív műfaj, hogy e "modernségében" immár nem kevéssé elcsépelt, jelentésvál- ságban szenvedő kifejezéssel éljek. Mi, ahogy ezt, kedves Olvasónk, láthatja honlapunk tartalmait kö- vetve, a szakmai-tudományos kö- zelítések, tájékozódások és be- szédmódok hívei vagyunk: ez tartja össze, ez a törekvés, önképzőkö- rünket immár hetedik esztendeje.

Terveink szerint tehát beszélgetni, beszélni, kérdés-feleletben gon- dolkodni fogunk e lapokon, s tesz- szük ezt nyilvánosan, az Önök hoz- zászólásait is várva -- ugyanakkor csakis tárgyszerűen: heti temati- kánkhoz, választott szakterülete- inkhez kapcsolódva, órai anyaga- inkat mind szélesebb körben bőví- tendő.

Erre a kalandos útra hívnánk Önt is, kedves Olvasó -- s most már: Írótárs, hétről hétre!


Cserjés Katalin, a Kör vezetője
SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék oktatója

Címkék

2019. augusztus 16. péntek

2019.08.17. 09:59 muvtkorhmv

    A mai augusztusi reggelen ismét Juditunkat hallgattuk, aki Rembrandt prófétáiról beszélt nekünk, vetítés kíséretében. Rembrandt, tudjuk, igen közel állott a Bibliához, kivált annak ószövetségi könyveihez. Maga, vallásos elkötelezettségére nézve, talán mennonita volt, de zsidókkal vette körül…

Szólj hozzá!

2019. augusztus 9. péntek

2019.08.10. 13:44 muvtkorhmv

      Rendhagyó, igazi nyári óra volt a mai is: városi séta, tárlatnézés vezetéssel, videó és teljes bemutató Ihász Katikánk múlt órai személyes fotó-galériája után szakszerűen, kedves akcentussal, hivatalosan – erről az óriásvárosról, Szentpétervárról, másfél órában! Roppant gazdagság,…

Szólj hozzá!

2019. augusztus 2. péntek

2019.08.04. 10:53 muvtkorhmv

    A Pagony Naplójának szorgos és figyelmes készítője, vezetője, a mindig a legelső sorban ülő, onnan figyelő, sosem hiányzó Ihászné Katikánk kért ma szót a foglalkozáson: pár hete lezajlott szentpétervári útjáról számolt be saját fényképeivel illusztrálva mondandóját. A bemutatót különösen…

Szólj hozzá!