A kör honlapja

Art.Pagony

Kedves Olvasóink, akik megtisztel- nek bennünket, hogy mostantól már nem csupán honlapunk, de blogunk olvasói, nyomkövetői is lesznek!

Szeretettel köszöntjük s vitára, be- szélgetésre várjuk Önöket, hiszen a blog, ha jól sejtjük, interaktív műfaj, hogy e "modernségében" immár nem kevéssé elcsépelt, jelentésvál- ságban szenvedő kifejezéssel éljek. Mi, ahogy ezt, kedves Olvasónk, láthatja honlapunk tartalmait kö- vetve, a szakmai-tudományos kö- zelítések, tájékozódások és be- szédmódok hívei vagyunk: ez tartja össze, ez a törekvés, önképzőkö- rünket immár hetedik esztendeje.

Terveink szerint tehát beszélgetni, beszélni, kérdés-feleletben gon- dolkodni fogunk e lapokon, s tesz- szük ezt nyilvánosan, az Önök hoz- zászólásait is várva -- ugyanakkor csakis tárgyszerűen: heti temati- kánkhoz, választott szakterülete- inkhez kapcsolódva, órai anyaga- inkat mind szélesebb körben bőví- tendő.

Erre a kalandos útra hívnánk Önt is, kedves Olvasó -- s most már: Írótárs, hétről hétre!


Cserjés Katalin, a Kör vezetője
SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék oktatója

Címkék

2019. szeptember 27. péntek

2019.09.28. 09:19 muvtkorhmv

    Talán eddigi előadásaink közül egyik legtartalmasabb, legnehezebb és -izgalmasabb hangzott el máma délelőtt, mégpedig Zsuzsink tolmácsolásában: Rembrandt grafikus munkáiról, rézkarcairól, metszeteiről, hidegtűiről; s mindezek mellé a pontos, megértető technikai magyarázatok, szemléltetések! Ez…

Szólj hozzá!

2019. szeptember 20. péntek

2019.09.20. 21:00 muvtkorhmv

    Régóta várjuk már epekedve, hogy Ormos Zsuzsink megszólaljon végre Rembrandt grafikáiról: rajzairól, rézkarcairól, krétáiról, metszeteiről… S ahogy gondoltuk és reméltük, mondandójának negyedére ha elég volt e mai alkalom, így jövő héten folytathatjuk az ismerkedést e kimeríthetetlen…

Szólj hozzá!

2019. szeptember 13. péntek

2019.09.13. 22:02 muvtkorhmv

    Antóniánk ma ismét kitett magáért, és az egyik örök-nagy témán, a Tékozló fiú bibliai történetén keresztül tudott újat, új nézőpontot mutatni a mindig-figyelmes, mindig-jelenlévő Pagonynak. Legutóbb Ábrahám és Izsák történetét hallgattuk, és mindkét nagy példázat esetén úgy éreztük, méltán,…

Szólj hozzá!

2019. szeptember 6. péntek

2019.09.07. 08:03 muvtkorhmv

        Ismét Rembrandt, méghozzá több ószövetségi témával és – Editkénk szokott nagyszerű, gondolatébresztő előadásában. Sőt: a tárgyat problematizáló, vitára, beszélgetésre sarkalló, véleményeket szembesítő elővezetésben… Ábrahám áldozata, Bélsazár lakomája, Mózes és a kőtáblák összetöretése,…

Szólj hozzá!